Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik

Kültür değişmesini de ardında sürükleyen Batılılaşma ve Modernleşme süreci, Türkiye’de geniş anlamda çalkantılar halinde devam etmiştir. Cumhuriyetin kurulması ve çaşitli inkılapların yapılması da, yeni çalkantıları beraberinde sürüklemiştir.  Ne aydınlarımız, ne de halkımız tek istikametli, inkılapların ruhuna uygun, yeni durumu kavrayacak birlikteliği oluşturamamıştır. Varolan yeni durum; bana göre ilmi dayanağı ihmal

CEVHER PAŞA FORVETTE

Mel Gibson’un kırkta biri kadar yakışıklı değildi. Ama bir ülke, bir özgürlük için savaşacak kadar yiğit bir adamdı. Önceleri Kremlin’in bir generaliydi, adını kimse bilmezdi. Sonra, Çeçen cihadı başladığında O’nu ekranlarda, sayfalarda görmeye başladık. Hep o şeriat yeşili sancağının önünde yapardı bu toplantılarını. Semiz gerdanlı, parlak ray-ban gözlüklü NATO kanadı generallerine

İbrahim Müteferrika

1942’den beri Galata Mevlevîhânesi hazîresinde medfun olan ve yaşadığı devirde Basmacı lakabıyla tanınıp Tercüman İbrâhim Efendi olarak anılmış ve günümüzde yaygın olan unvânı, dergâh-ı âlî müteferrikalığı[1] vazifesinden gelen, Türk matbaasının kurucusu. Günümüzde Romanya’nın Cluj şehri olan, Erdel’in Koloszvar şehrinde dünyaya geldi. Macaristan’da matbaacılık alanında çalışmalarıyla bilinen teslîs[2] karşıtı Unitarius mezhebine

NEV-ZUHÛR KAVİMLER VE KAVMİYETÇİLİK

   [Bu yazı, muhatabına yazılmıştır.] "İslamcı" düşünce, siyasî hareket olarak Allah'ın dininin adını taşıyor olmasının da verdiği rahatlıkla olsa gerek, "İslamcı" adını taşımayan bütün siyasî ve fikrî akımları "İslam dışı" olarak nitelendirdi. Bu konuda en ağır eleştirilere konu olan siyasî hareket ve fikir akımlarının başında Türk milliyetçiliği yer aldı. "Kavim" mefhumunu "millet",

SON BAŞBUĞ

Bugün Ankara’da soğuk bir rüzgâr Bugün Ankara’da beyaz hüzün var Umudumu yere vurdu ilkbahar Düşlerim zemheride kaldı artık Gülüşlerim geride kaldı artık   Acımı peşimde sürüyen benim Yetim duygularla yürüyen benim Ve kar tanesince eriyen benim Diz vurup toprağa çöküyorum ben Son Başbuğa öyle bakıyorum ben   Ülkümün ufkunda bir gün aşıyor Tenim yanarken yüreğim üşüyor Gözlerimden bir damla yaş düşüyor Gür bir sesle birden

Sosyalizm İhtikârı

Sosyalizm, fikir ihtikârına en yatkın kelimelerden biridir. Rahatça sağa da, sola da çekilebilir. Komünizme de gider, Nasyonal Sosyalizme de. Devletçiliğin her şekil ve derecesine bağdaşır. Sosyal olan her davranışa sosyalist demek mümkün olduğu için bu umumiliğin ve kaypaklığın zararlı ve tehlikeli olduğu haller vardır. Asrımızın en büyük sosyalist yazarlarından Henri de

En Ciddi Meselemiz; Ahlak!

''Bu ülkenin iki büyük problemi vardır; birincisi ahlak, ikincisi ciddiyettir.''                                                                                                                                             M. Tayfun Amman                                                       Ahlak, şüphesiz bir insan için ondan fevkalade bir övgü yoktur yeryüzünde. Ahlak, ciddiyeti hiçbir devirde, hiçbir mekânda kaybolmayan meselelerden biri. Ahlak; üzerinde çok defa düşünülmüş bir ilim, insan ruhunda çok defa nadide eserler ortaya koymuş bir sanat,

Yukarı