Dündar’ın Ölümü

Bazı işlerim için Antalya'da bulunuyordum. Gençlerden bir grup "Sizlere ömür, Dündar Ağabeyi kaybettik" dediler...  "- Ne?!. Ne zaman?!" diyebilmişim.. İlâve ettiler:  "- Şimdi radyo söyledi..."  Gençler bana bakıyordu, ben onlara... Hepimizin nutku tutulmuştu.  Dündar Ağabey, Dündar Bey, Taşer, Komutan, Binbaşım... Gençler arasında buisimlerle anılırdı. Bu kadar özel, güzel vasıfları olan bir adam... Nasıl ölürdü?.

Yukarı