Medine’de Muhammed Türkistan’da Hoca Ahmet

          Ulu Türkistan coğrafyasında; Hazret Sultan, Piri Türkistan ve Ahmed-i Sani olarak bilinen Türk-İslam dünyasını ve Anadolu’yu ilmek ilmek işleyen Pirimiz Hoca Ahmet Yesevi’ye ve erenlerine selam olsun… Hazret Sultan, Batı Türkistan'ın Sayram şehrinde dünyaya gelip, din büyüğümüz, mutasavvufumuz, şairimiz ve yol göstericimiz olmuştur. Buhara'da Hz. Muhammed ahlakıyka ahlaklanmış, İslamiyeti gerek

Muhsin Başkan’a Dair

Siyasi hayatıyla, inandığı değerler uğruna çektiği çilelerle, güzel ahlâkıyla ve şehid edilişiyle hepimizin tanıdığımız bir 'adam' geçti bu dünyadan... İnancından ve ülküsünden asla taviz vermemişti, vatanın için öleceksin deseler bir saniye gözünü kırpmazdı... Ki öyle de oldu. 12 Eylül askeri darbesinde vatanını sevmek suçundan(!) beş buçuk yılı hücrede olmak üzere ömrünün

Milliyetçilik ve Takva

Dünya'da diğer tüm yaratılmışların üzerinde ve diğer tüm yaratılmışlardan farklı özelliklerle yaratılan yegâne varlık insandır. İnsan, Tanrı'nın yeryüzüne halife olarak atadığı bir temsilcidir. Yaptıklarıyla ve yapmadıklarıyla hesap gününde hesaba çekilecek olandır. Peki, insan bireysel bir varlık mıdır? İnsan, bireyden ibaret midir? Bu soruların cevabı çok açık bir şekilde hayır olacaktır.

Galip Erdem ve Türk Milliyetçiliği

Milliyetçilik, en genel anlamıyla, bir insanın parçası olduğu milleti ve üzerinde yaşadığı vatanını sevmesi anlamına gelir. Bu, son derece meşru ve güzel bir duygudur. Dine aykırı bir yönü olmadığı gibi, insanlığa zarar veren bir etkisi de yoktur. Bir insanın anne ve babasını sevmesi nasıl meşru bir duygu ise, kendisini yetiştiren,

Yukarı