Memleket Sevmek

“Aslı nedir? ” Diye sorarsan bize:
Gönlü hoş olmaktır memleket sevmek.
Eğri ele, eğri kola, kör göze, 
Doğru baş olmaktır memleket sevmek.

Lüzum yoktur söze kibir sokmaya,
Fukarâya hor göz ile bakmaya.
Garibin böldüğü yavan lokmaya,
Yağlı aş olmaktır memleket sevmek.

Yesevî’nin ateşiyle harlanıp,
Eyyûb’un sabrıyla kavrulup, yanıp;
Çağlar evvelinden efkâra dalıp,
Gözde yaş olmaktır memleket sevmek.

Kısık Sesler viraneyi sarınca,
Mazlumun feryadı arşa varınca,
Ak saçlı kocalar Tekbir alınca,
Birken beş olmaktır memleket sevmek.

Kaşın, gözün efsûnuna kanmadan;
Şehvet batağını derya sanmadan,
Ağyarın teninde bir kez yanmadan,
Sâdık eş olmaktır memleket sevmek.

Îmânın, idrâkın hükmünü sayıp;
Kitâba inanıp, töreye uyup;
İstiklâl yoluna canını koyup,
Kanlı döş olmaktır memleket sevmek!

 

Bahadır Çelikbaş

Bir Cevap Yazın

Yukarı